21 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27031

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

                Cumhurbaşkanlığından:

                Karar Sayısı : 2008/76

                Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci AĞBAL’ın Bakanlar Kurulunca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylanmıştır.

20/10/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI