21 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27031

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           20 Ekim 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-12572

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ekim 2008 tarihinde Lüksemburg’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    20 Ekim 2008

           B.01.0.KKB.01-06-294-2008-662

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12572 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2008 tarihinde Lüksemburg’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI