17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 1/6/2000 tarihli ve 24066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvuruluyorsa; kurucu, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği, gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası,"

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.