14 Ekim 2008 Tarihli ve 27024 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/14118  “Türkiye-Belarus II. Dönem Turizm Karma Komisyonu Protokolü” ve “2008-2009 Yılları İçin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Spor ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliği Faaliyet Programı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2008/14136  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Askeri İş Birliği'ne Dair Çerçeve Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

— Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği

— Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Milli Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 319)

— Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/57)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/71)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/72)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/73)

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

— Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 105)

 

DÜZELTME  (11/9/2008 tarihli ve 2008/14142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)