14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      3 Ekim 2008

          B.01.0.KKB.01-06/B-18-2008-616

 

BAŞBAKANLIĞA

             Frankfurt Kitap Fuarı vesilesiyle 14-15 Ekim 2008 tarihlerinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI