14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

DÜZELTME

                11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11/9/2008 tarihli ve 2008/14142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı liste aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

UYGULAMA ALANI

DAĞITILACAK TOPRAK NORMU

İli, İlçesi

Kuru Arazi (da)

Sulu Arazi (da)

Batma, Merkez

270

90

Batman, Kozluk

270

90

Batman, Gerçüş

270

90

Batman, Beşiri

270

90