14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  8/10/2008

             Karar No                :  2008/73

             İşyeri                       :  Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                                                Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat 23

                                                Esenler/İSTANBUL

             B.M. Dosya No       :  774024.34

             Tespiti İsteyen       :  Selüloz-İş Sendikası

             İnceleme                 :  Marmara şirketler grubuna dahil "Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş." de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket tarafından Marmara Pamuklu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretimi yapılan ürünlerin pazarlama işlerinin yapılması nedeniyle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar " işkolunda yer aldığına ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.