14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  8/10/2008

             Karar No                :  2008/72

             İşyeri                       :  Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş.

                                                Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım

                                                22. Cadde No:10

                                                ANTALYA

             Tespiti İsteyen       :  Petrol-İş Sendikası

             İnceleme                 :  Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin ANTALYA’da bulunan Doktor Tarsa Tarım Ürünleri işyerinde organik ve inorganik toz gübre imalatının yapıldığı, bu işyeri ile aynı adreste faaliyet gösteren merkez işyerinde ve merkez işyerine bağlı Çanakkale Yolu Üzeri Dikili/İZMİR, Palmiye Mh. Adnan Menderes Bulvarı 1204.Sk. Onur Apt. Kat: 4 MERSİN ve Fidan Üretim İstasyonu Esenköy-DÜZCE’de faaliyet gösteren irtibat bürolarında üretimi yapılan malların pazarlama işlerinin asıl işe yardımcı iş olduğu, şirkete ait işyerlerinin 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 3 üncü maddesi anlamında işletme niteliği taşıdığı ve "İşkolları Tüzüğü"nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

             Karar: Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.