11 Ekim 2008 Tarihli ve 27021 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14140     Konya İli, Karatay İlçesine Bağlı Yarma Kasabası ile Erzurum İli, Yakutiye İlçesine Bağlı İbrahimhakkı (Şıhköy) Mahallesinin “Uygulama Alanı” Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar

2008/14141     Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

2008/14142     Bazı Yerleşim Alanlarının “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

2008/14143     Bazı Yerleşim Alanlarının “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

2008/14168     Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Komisyonu (CMLC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (No: 2008/28)

—   Revize Edilen TS 1275 Kabuklu Ceviz ve TS 1276 Ceviz İçi Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/53)