10 Ekim 2008 Tarihli ve 27020 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

929    Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere,Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarih ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 17/10/2008 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/14119     Türk-Bulgar Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2008/14172     Türkiye-Etiyopya Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/14117     Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİK

—   Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAMER) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/142 (Yürürlüğü Durdurma), K: 2008/23 Sayılı Kararı (19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/158 (Yürürlüğü Durdurma), K: 2008/24 Sayılı Kararı (19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı Kanun ile İlgili)