10 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27020

YÖNETMELİK

             Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİM–ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (YAMER) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 28/2/1994 tarihli ve 21863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim–Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAMER) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.