10 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27020

ATAMA KARARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10490

             1 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör)Yardımcılığına Doç. Dr. Erdem BAŞÇI’nın yeniden atanması, 1211 sayılı Kanunun değişik 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

7/10/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı