10 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27020

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  6 Ekim 2008

  B.02.0.PPG.0.12-305-11867

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Ekim 2008 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        6 Ekim 2008

B.01.0.KKB.01-06-283-2008-640

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 6/10/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-11867 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Ekim 2008 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI