10 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27020

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14117

             Ekli listede ili, ilçesi, köyü, yer ve sınırları ile alanı belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/7/2008 tarihli ve 369 sayılı yazısı üzerine, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                        M. Z. ÇAĞLAYAN                             H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                           Maliye Bakanı V.                        Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

26/8/2008 TARİHLİ VE 2008/14117 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

İLİ, İLÇESİ, KÖYÜ

YER VE SINIRLARI

ALANI (HA)

Balıkesir İli;

 

Bandırma İlçesi: Gölyaka, Ergili, Çepni köyleri,

 

Gönen İlçesi: Bayramiç, Asmalıdere, Küçüksoğuklar, Büyüksoğuklar, Ilıcak, Killik köyleri,

 

Manyas İlçesi: Manyas İlçe Merkezi arazileri; Salur ve Kızıksa beldeleri; Hacıosman, Değirmenboğazı, Işıklar, Darıca, Hacıyakup, Kızık, Kayaca, Kulak, Boğazpınar, Haydarköy, Tepecik, Eskiçatal, Çamlı, Yeniköy, Eşen, Dura, Süleymanlı, Dereköy, Çavuşköy, Bölceağaç, Hamamlı, Akçaova, Kocagöl köyleri,

 

Susurluk İlçesi: Muradiye, Ilıcaboğazı, Kepekler köyleri.

DOĞUSU: Bursa İli, Karacabey İlçesi, Beylik ve Hamidiye köy sınırları ile Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Beyköy, Okçugöl köyleri ve Göbel Beldesi sınırları.

 

BATISI: Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çakırca, Şevketiye köyleri sınırları ile Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Saraçlar, Gökçesu, Osmanpazarı, Hacımenteş, Köteyli köyleri sınırları.

 

KUZEYİ: Manyas Gölü sınırı ve Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Beyköy Köyü ile Bandırma İlçesi, Orhaniye, Külefli köyleri sınırları.

 

GÜNEYİ: Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Hacıibrahimpınarı, Çataltepe, Kubaş, Çal, Cumhuriyet, Kapaklı, Hekimköy, Soğuksu köyleri sınırları.

20050

 

NOT:

             1) Yukarıda belirtilen arazi toplulaştırma sınırları içinde olup;

             a) Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler,

             b) Yeterli muvafakat alınamayan yerler,

             c) Teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlarla yoğun sabit tesis bulunan alanlar,

             toplulaştırma harici bırakılır.

             2) ManyasOvası proje sahasında; tarif edilen yer ve sınırlar içerisinde kalan Manyas İlçesi NecipKöyü ile Çakırca Köyü arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan topografya nedeniyle toplulaştırma harici bırakılmıştır.