8 Ekim 2008 Tarihli ve 27018 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14120    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2008/14144    Polis Akademisine Bağlı Olarak Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulunun Açılması Hakkında Karar

2008/14145    Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

2008/14162    Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2008/14163    Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2008/14169    Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/14175    Eskişehir Havaalanı PAT Sahalarının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Bazı Alanların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Millî Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

2008/14148    Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 103)