25 Eylül 2008 Tarihli ve 27008 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/14078  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan “Ulusal Bologna Uzmanları Takımı (ERA-BOL) Faaliyeti İçin Hibe Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/54)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/66)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/67)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 63)

 

DÜZELTME (Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)