24 Eylül 2008 Tarihli ve 27007 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/14080  Türk-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2008/14103  Türk-Slovak Karma Ekonomik Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/14135  Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkına Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliği

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda İstihdam Edilecek Yabancı Uyruklu Personel Yönetmeliği

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz ve Donanımlarına Yer Tahsisi ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Mersin Üniversitesi Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Mersin Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Mersin Üniversitesi Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Tıklayınız


24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de; 2008/14127 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması" yayımlanmıştır.