11 Eylül 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26994

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14085

             Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           M. AYDIN                                N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı  V.                            Devlet Bakanı                           Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

1/9/2008 TARİHLİ VE 2008/14085 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

                          ADI SOYADI                                                  KONTENJANI                          GÖREVİ

               1 -   Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ                            Öğretim Üyesi                                 Başkan

               2 -   Teoman ÜNÜSAN                                         Bakan                                               Üye

               3 -   Talip KABAN                                                İl Belediye Başkanı                          Üye

               4 -   Dr. E. Aydın ÖZKUL                                    Yargıtay                                           Üye

               5 -   Selçuk HONDU                                              Danıştay                                          Üye

               6 -   Erdoğan KESİM                                              Sayıştay                                           Üye

               7 -   Metin İlyas AKSOY                                       Müsteşar                                         Üye

               8 -   Filiz DİNÇMEN                                             Büyükelçi                                        Üye

               9 -   Muharrem GÖKTAYOĞLU                          Vali                                                  Üye

             10 -   Prof. Dr. Salih AYNURAL                             Öğretim Üyesi                                 Üye

             11 -   Gülsüm AZERİ                                               Kamu Kurumu                                 Üye

                                                                                               Niteliğindeki Meslek

                                                                                               Kuruluşu