9 Eylül 2008 Tarihli ve 26992 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/14046    Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2008/14069    Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesi ile İlgili Tezkereye İlave Yapılmasına Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (No: 2008/2)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2008 Tarihli ve 2798 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2008 Tarihli ve 2800 Sayılı Kararı