9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  8 Eylül 2008

  B.02.0.PPG.0.12-305-10869

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:   a) 1/9/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-10565 sayılı yazımız.

                         b) 1/9/2008 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-251-2008-576 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Eylül 2008 tarihinden itibaren Suudi Arabistan, Suriye ve Fransa’ya giden Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle sözkonusu seyahatlere Ermenistan Cumhuriyeti’nin de ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        8 Eylül 2008

B.01.0.KKB.01-06-258-2008-587

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:   (a) 1/9/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-10565 sayılı yazınız.

                         (b) 1/9/2008 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-251-2008-576 sayılı yazımız.

                         (c)  8/9/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10869 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Eylül 2008 tarihinden itibaren Suudi Arabistan, Suriye ve Fransa’ya giden Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle sözkonusu seyahatlere Ermenistan Cumhuriyeti’nin de ilave edilmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI