9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

KURUL KARARI

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 2800                                                                                                  Karar Tarihi: 4/9/2008

             Kurul Başkanlığının 3/9/2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 29/8/2008 tarih ve BDDK.UYI-96-1/12019 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye, ilgili diğer kurumlardan da gerekli izinlerin alınması koşuluyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde, Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile acentelik faaliyetinin yürütülmesi hususunda izin verilmesine,

             karar verilmiştir.