9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

KURUL KARARI

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 2798                                                                                                  Karar Tarihi: 4/9/2008

             Kurul Başkanlığının 3/9/2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 28/8/2008 tarih ve BDDK.UYI-48-1/11876 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde "destek/danışmanlık" hizmeti kapsamında, Tekstil Bankası A.Ş.’nin bağlı ortaklıklarına bilgi teknolojilerine yönelik alanlarda destek hizmeti verme konusunda faaliyette bulunmasına izin verilmesine,

             karar verilmiştir.