4 Eylül 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26987

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2008/10394

             1 – Gümrük Müsteşarlığında;

             – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü AhmetARSLANTAŞ’ın,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstereli Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Mehmet HATİPOĞLU’nun

             – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Nurettin CENGİZ’in,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Ali Fuat KILIǒın

             –Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Tevfik USTA’nın

             –Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Semih BAYDEMİR’in

             – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hakkari Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne GürbulakGümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tahsin CÖMERT’in,

             – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gümrükler Kontrol GenelMüdür Yardımcılığına Doğan KANMAZ’ın atanması,

             – Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Mehmet ULUSOY’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Hayati YAZICI

                              Başbakan                                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

——• ——

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2008/10395

             1 – Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ankara İşletme Bölge Müdürlüğüne aynı yer Daire Başkanı Havanur TUTYOL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Hayati YAZICI

                              Başbakan                                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10396

             1 – Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (32440) İsmail AKKOL’un,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (33432) Ramazan OLPAK’ın,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (34296) Ali Rıza KARAKAN’ın,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (34500) Vedat YILMAZ’ın,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (34928) Adem KARTAL’ın,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35088) Şenel ALTINAY’ın,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35276) Mehmet Hakan EVGİN’in,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35898) Sait ÇAĞLAR’ın,

             2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Mehmet Ali ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10397

             1 – Açık bulunan Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcılığına ,Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı (28526) Abdullah ÇELİK’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Mehmet Ali ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10398

             1 – Açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığına, Adalet Başmüfettişi (32474) Basri BAĞCI’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Mehmet Ali ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10399

             1 – Açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı (34205) Hüseyin KULAǒın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Mehmet Ali ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10400

             1 – Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (34817) Mustafa Kemal ÖZÇELİK’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Mehmet Ali ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10401

             1 – Açık bulunan Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (37744) Ali BİLEN’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Mehmet Ali ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10402

             1 – Açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi (33494) Muharrem AKKAYA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Mehmet Ali ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10403

             1 – Açık bulunan Kanunlar Genel Müdür Yardımcılığına, Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (31512) Yüksel HIZ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Mehmet Ali ŞAHİN

                  Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10404

             1 – Açık bulunan Kanunlar Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi (32405) Akın ÇAKIN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Mehmet Ali ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10408

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet ŞİMŞEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Kemal UNAKITAN

                              Başbakan                                                         Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10409

             1 – Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Metin MEMİŞ’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                              Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

——• ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10410

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Ardahan Millî Eğitim Müdürlüğüne, Gümüşhane Millî Eğitim Müdürü Halit YÜCE’nin atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                              Başbakan                                                         Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10411

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Kütahya Millî Eğitim Müdürlüğüne, Tunceli Millî Eğitim Müdürü Muhammet ŞAHİNKAYA’nın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                              Başbakan                                                         Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10412

             1 – Mardin Millî Eğitim Müdürü Mehmet PEKER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                              Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

——• ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10435

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Fatma Filiz ARI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                    Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                              Başbakan                                                          Sağlık Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10413

             1 – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet ARSLAN’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Binali YILDIRIM

                              Başbakan                                                       Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10416

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne,Kars İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Veysel EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10417

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürü Fikri ERBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Veysel EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı

——• ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10418

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Sivas XIX.Bölge Müdürlüğüne Erol ŞENÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Veysel EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10419

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri  Bursa I. Bölge Müdürlüğüne Vahit BAYGÜNEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

3/9/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Veysel EROĞLU

                              Başbakan                                                 Çevre ve Orman Bakanı