16 Ağustos 2008 Tarihli ve 26969 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliği

—   Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/51)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/52)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/53)

 

Tıklayınız


16/8/2008 tarihli ve 26969 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de, 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.