12 Ağustos 2008 Tarihli ve 26965 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Devlet Mezarlığı Tesisi, Yönetimi, Bakım ve Onarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği (No: 2008/42)

—   Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/43)

—   Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/44)

—   Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/45)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/16 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 2. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar