7 Ağustos 2008 Tarihli ve 26960 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/13954   Vakıflar Genel Müdürlüğünde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)

—   Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği

—   Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik