6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                 T.C.

                      BAŞBAKANLIK                                                                                                        5 Ağustos 2008

               B.02.0.PPG.0.12-305-9386

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren İtalya’ya giden Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                         Başbakan

—————

                                 T.C.

                CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 5 Ağustos 2008

         B.01.0.KKB.01-06-235-2008-528

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/8/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9386 sayılı yazınız.

             5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren İtalya’ya giden Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI