6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13959

             Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı tarafından İstanbul İlinde Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 8/7/2008 tarihli ve 17262 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                  N. EKREN                                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                    Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                             M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                            K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                             M. M. EKER                                 F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                                V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı