6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13958

             Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması; Millî EğitimBakanlığının 8/7/2008 tarihli ve 17260 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                  N. EKREN                                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                    Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                             M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                            K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                             M. M. EKER                                 F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                                V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı