6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13955

             Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Oltu Yer Bilimleri Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 16/7/2008 tarihli ve 18005 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                        H. YAZICI                              N. EKREN                                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                    Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                             K. TÜZMEN                        N. ÇUBUKÇU                             M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                   Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                             Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                            M. A. ŞAHİN                        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                   Adalet Bakanı                   Millî Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı

          M.AYDIN                                   K. UNAKITAN                          H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                               Maliye Bakanı                    Millî Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                    B. YILDIRIM                         M. M. EKER                                 F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                                 Ulaştırma Bakanı             Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                             M. H.GÜLER                           E. GÜNAY                                V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı