6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

ATAMA KARARLARI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2008/10290

             1 – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlıklarına Planlama Uzmanları Ebubekir MEMİŞ, Salih KÖSE ve Hasan YURTOĞLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                                            Nazım EKREN

                             Başbakan                                                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10318

             1 – 1 inci derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne,

             Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Vasip ŞAHİN’in atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Beşir ATALAY

                             Başbakan                                                         İçişleri Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10291

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Personel Genel Müdürü Remzi KAYA’nın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                             Başbakan                                                         Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10292

             1 – Bakanlık Müşaviri Seyithan RAZİ’nin, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                             Başbakan                                                         Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10293

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Niğde Millî Eğitim Müdürlüğüne, Nazmi  BOZOĞLAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                             Başbakan                                                         Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10294

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığına Tuğrul ALPER’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                             Başbakan                                                              Sağlık Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10295

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine, Erdal Celal SUMAYTAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Mehmet Mehdi EKER

                             Başbakan                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10298

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gümüşhane İl Müdürlüğüne,Hasan IRKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Mehmet Mehdi EKER

                             Başbakan                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10299

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Iğdır İl Müdürlüğüne, Kasım PİRAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                           Mehmet Mehdi EKER

                             Başbakan                                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10300

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kayseri İl Müdürlüğüne, Halil ÇANKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Mehmet Mehdi EKER

                             Başbakan                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10303

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bitlis İl Müdürlüğüne, Yusuf YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Mehmet Mehdi EKER

                             Başbakan                                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10275

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Yahya ADIYAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 Faruk ÇELİK

                             Başbakan                                            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10281

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başİş Müfettişliğine Mehmet TEZEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 Faruk ÇELİK

                             Başbakan                                            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10304

             1 – Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Nurettin KULALI’nın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                     Mehmet Hilmi GÜLER

                             Başbakan                                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10302

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür Yardımcılığına, İstanbul Orman Bölge Müdürü Faruk ÇEBİ’nin atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                              Veysel EROĞLU

                             Başbakan                                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10305

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına İsmail CERİTLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

5/8/2008

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                              Veysel EROĞLU

                             Başbakan                                                     Çevre ve Orman Bakanı