5 Ağustos 2008 Tarihli ve 26958 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/13883    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Kültür,Eğitim, Bilim,Basın-Yayın,Gençlik ve Spor Değişim Programı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2008/13934    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan “Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2008/13981    Genelkurmay Başkanı Orgeneral M. Yaşar BÜYÜKANIT’ın Görev Süresi Emeklilik Nedeniyle 30 Ağustos 2008 Tarihinde Sona Ereceğinden, 30 Ağustos 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet İlker BAŞBUĞ’un Atanması Hakkında Karar

—   İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

İLKE KARARI

—   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22/7/2008 Tarihli ve 745 Sayılı İlke Kararı

 

GENELGE

—   Banka Promosyonları ile İlgili 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2723 Sayılı Kararı

 

Tıklayınız


5/8/2008 tarihli ve 26958 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık Mahkemesine ait Kararlar yayımlanmıştır.