5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

YÖNETMELİK

             Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ)

İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER

DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/3/2008 tarihli ve 26817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Ambarlarda bulunan ve daha sonra oluşan her çeşit hurda malzemenin satış işlemleri 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, taşıt ve iş makinelerine ait ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parça ve malzemelerin değerlendirme ve tasfiye işlemleri ise 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre ilgili ünitelerince yapılır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 25 – (1) 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına girmeyen ve  önceki yıllar da dahil olmak üzere en az iki kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için ünitesi tarafından hurda işlemi yapıldıktan sonra  satış yapılır."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2008

26817