5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13981

             Genelkurmay Başkanı Orgeneral M. Yaşar Büyükanıt (P.1961-2)’ın görev süresi emeklilik nedeniyle 30 Ağustos 2008 tarihinde sona ereceğinden, 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet İlker Başbuğ (P.1962-2)’un atanmasının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (h) bendine göre Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına arzı; Bakanlar Kurulu’nca 4/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                           Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

   M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Kültür ve Turizm Bakanı            Çevre ve Orman Bakanı