5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               4 Ağustos 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-9346

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Ağustos 2008 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    4 Ağustos 2008

B.01.0.KKB.01-06-234-2008-524

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4/8/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9346 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ağustos 2008 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI