5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

KURUL KARARI

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 2723                                                                                             Karar Tarihi: 31/7/2008

             Kurul Başkanlığının 30.07.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 24.07.2008 tarih ve BDDK.UYII.82.1-10215 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca; Çalık Yatırım Bankası A.Ş.’ye iştirakleri ile dahil olduğu risk grubu arasındaki diğer finansal kuruluşlara operasyon, bilgi teknolojileri, organizasyon ve süreç yönetimi, kurumsal iletişim, insan kaynakları ve idari işler alanlarında destek ve danışmanlık hizmeti vermesi hususunda izin verilmesine

             karar verilmiştir.