5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu: Banka Promosyonları.

GENELGE

2008/18

             Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 2007/21 sayılı genelgenin 5’inci maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

             “5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir.”

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                              RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan