4 Ağustos 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26957

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                               1 Ağustos 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-9270

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Ağustos 2008 tarihinde Danimarka’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     1 Ağustos 2008

B.01.0.KKB.01-06-233-2008-523

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/8/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9270 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Ağustos 2008 tarihinde Danimarka’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI