3 Ağustos 2008 Tarihli ve 26956 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/13886    Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Uygulanacak Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi’nin Finansmanı İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Temin Edilen Krediye Dair Anlaşma ve Ek Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2008/13893    Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan “Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi” Konulu Belge ve Eklerinin Onaylanması Hakkında Karar

 

TEBLİĞLER

—   2008 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerine Ek Liste

—   2008 Yılı Haziran Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi