29 Temmuz 2008 Tarihli ve 26951 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5788  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair  Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

5790  Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5792  Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  Avrupa Yatırım Bankası ile Akdedilen “Bursa Hafif Raylı Ulaşım Sistemi II” Konulu Garanti, Tazminat Anlaşması ve Finans Sözleşmesi

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/13951 Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı Tarafından İstanbul İlinde İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2008/13952  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında Karar

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)

 

KURUL KARARI

—  1 Kişinin 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

 

Tıklayınız


29/7/2008 tarihli ve 26951 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği" yayımlanmıştır.