29 Temmuz 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26951

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2008/10279

             1 – Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına Gümrük Başmüfettişi Sezai UÇARMAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10258

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine;

             – Büyükelçi Ferhat ATAMAN’ın,

             – Büyükelçi Varol ÖZKOÇAK’ın,

             – Büyükelçi Ahmet Rıfat ÖKÇÜN’ün,

             – Büyükelçi Taner KARAKAŞ’ın,

             – Büyükelçi Yahya AKKURT’un,

             – Büyükelçi Hasan Servet ÖKTEM’in,

             –Büyükelçi Yalçın Kaya ERENSOY’un,

             – Büyükelçi Ercümend Ahmet ENǒin,

             – Mustafa Asım TEMİZGİL’in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10274

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Aytekin KEMİK’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10257

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne,Nizamettin EKİNCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10280

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Mardin İl Müdürlüğüne, Hasan ÇEBİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10277

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Başmüfettiş İmdat ERSOY’un atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10278

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Osmaniye İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mustafa TAŞDEMİR’in atanması; 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10248

             1 –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Salih EFİLOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10228

             1 – Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Orman Bölge Müdürü Ali AKGÜN’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Sırrı BEŞEL’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10229

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa DEMİREL’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10230

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Ali Fuat ÜNAL’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10231

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Recep ATEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10232

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Sırrı KÖSTERELİ’nin atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10233

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne Rahmi DEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10254

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Köksal COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/7/2008

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı