9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2008/10161

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli;

             Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Metin EVSEN’in,

             Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhsin ÖZTÜRK’ün atanmaları,

             657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

8/7/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Hayati YAZICI

                              Başbakan                                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2008/10174

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Yakup YILDIRIM’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mazhar YILDIRIMHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

8/7/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Hayati YAZICI

                              Başbakan                                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10199

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Tanıtma Genel Müdürü Özgür ÖZASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

8/7/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                          Ertuğrul GÜNAY

                              Başbakan                                                Kültür ve Turizm Bakanı