9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                       8 Temmuz 2008

                B.02.0.PPG.0.12-305-8135

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Temmuz 2008 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                8 Temmuz 2008

           B.01.0.KKB.01-06-212-2008-467

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8/7/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8135 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 2008 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI