9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                       8 Temmuz 2008

                B.02.0.PPG.0.12-305-8136

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Temmuz 2008 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                8 Temmuz 2008

           B.01.0.KKB.01-06-213-2008-468

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8/7/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8136 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 2008 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI