9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13821

             3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca “Uygulama Alanı” ilan edilen Şanlıurfa İlinde ekli listede bağlılık durumları gösterilen yerleşim yerlerinin ana köyden ayrılarak karşılarında belirtilen adlarla bağımsız köy olması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 3/6/2008 tarihli ve 2468 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

16/6/2008 TARİHLİ VE 2008/13821 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

KURULACAK KÖYLERİN İDARİ BAĞLILIK DURUMLARI

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Bucağı

Köyü

Bağlıların Adı

Yeni Adı

1

Şanlıurfa

Akçakale

Merkez

Akdiken

Zerrek

MAVİTAŞ

2

Şanlıurfa

Merkez

Yardımcı

Örenli

Ayrancı (Cirva), Abunahit

Avvaşe, Dikmen, Kurtharabesi,

Mahbute, Tosunlu

AYRANCI (CİRVA)