9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

KANUN

AVRUPA YATIRIM BANKASININ TÜRKİYEDE TEMSİLCİLİKLER AÇMASINA

DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA YATIRIM

BANKASI ARASINDAKİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5781                                                                                                      Kabul Tarihi: 2/7/2008

             MADDE 1 – (1) 5/11/2007 tarihinde Ankara’da imzalanan "Avrupa Yatırım Bankası (AYB)’nın Türkiye’de Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/7/2008