9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

YÖNETMELİK

             Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) Önceki yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş veya ders kaydı yaptırmamış öğrencilerin yaz okuluna kaydı yapılmaz."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                        Tarihi                                                     Sayısı

11/1/2007

26400