8 Temmuz 2008 Tarihli ve 26930 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞ

— 2009-2011 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

 

KURUL KARARI

— Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)’in Kabulüne Dair 1/7/2008 Tarihli ve 2008/31 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı