8 Temmuz 2008 Tarihli ve 26930 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)

— Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/10, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/77 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/17, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/78 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/18, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/79 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/1, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/80 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/24, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/81 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/28, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/82 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/21, (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/83 Sayılı Kararı

 

Tıklayınız


8/7/2008 tarihli ve 26930 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de, "2009-2011 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi” ile "Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)’ın Kabulüne Dair 1/7/2008 tarihli ve 2008/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı” yayımlanmıştır.