6 Temmuz 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26928

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu: Görev Dağılımı.

GENELGE

2008/14

             Başbakanlığa bağlı olan veya Başbakanlıkla ilgilendirilen kuruluşlar ile Hükümet üyeleri arasındaki görev dağılımına ilişkin 30/8/2007 tarihli ve (2007/22) sayılı Genelgede belirtilen görevlere ilave olarak; 11/4/2008 tarihli ve 2008/4 sayılı genelge ile uygulamaya konulmuş bulunan "Medeniyetler İttifakı Projesi"nin yürütülmesi görevinin, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                  Başbakan